http://ninjinix.x0.com/wolfe/

17人以上の村でハムスター人間が追加されます。